file-9384

KURZY Školy pro Život

(dále jen KURZY) představují otevřený soubor samostatných akcí – konferencí, seminářů, workshopů, či e-learningu, které pořádá Křesťanská akademie mladých (KAM) buď samostatně, nebo ve spolupráci se spřátelenými organizacemi a odborníky z různých oblastí. KURZY jsou akreditovány MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště pak pro křesťanské učitele, lektory a vedoucí mládeží.


Struktura KURZŮ Školy pro Život

Pro ilustraci a lepší přehlednost jsme zvolili stavebnicový systém LEGO, který nám pomůže vystihnout šířku záběru i organizační strukturu KURZŮ. Obecně řečeno jde o takovou skládačku – z jednotlivých akcí (kurzy, konference, semináře, workshopy, e-learning) si stavíte panáčka, který roste s počtem absolvovaných kurzů.


file-8543

KURZ

Základním dílkem je osmihodinový KURZ, tomu odpovídá kostka s osmi „čudlíky“. Každý „čudlík“ tak představuje jednu hodinu.


Kostky jsou složeny ze čtyř barev, modrá – teorie, zelená – příklady dobré praxe, žlutá – dovednosti a červená – sebezkušenost.


SADA

Pět kostek společně tvoří SADU, jedná se o pět kurzů, které si z nabídky účastník vybere a podle svých potřeb a zájmů poskládá. SADA znázorňuje čtyřicetihodinový celek, na nějž máme akreditaci MŠMT. Po absolvování SADY a splnění dalších případných podmínek získává účastník osvědčení, které slouží jako doklad o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro učitele, nebo jako doklad o vzdělávání v rámci tzv. Čtyřúrovňového modelu pro certifikované lektory v oblasti školské primární prevence rizikového chování.

file-8979

file-8940

SADY KURZŮ

V současné době máme k dispozici čtyři sady kurzů, které na sebe volně navazují a doplňují se. Společně tak tvoří soustavu kurzů, jež připravují komplexně a systematicky novou generaci pracovníků s mládeží ve škole i mimo školu.
Sada pro dovednosti představuje základ pro práci s mladou generací, účastník pracuje především na sobě.


Sada pro odbornost nabízí hlubší vhled do problematiky, sleduje aktuální vývoj a trendy.


Sada pro metodiku přináší know-how, aby předávaný obsah vzbuzoval vnitřní motivaci žáka


Sada pro mentoring pomáhá zkušeným pracovníkům s mládeží vychovávat a provázet nováčky.

A co když nepotřebuji žádné osvědčení?


Záleží na tobě, tvých časových možnostech, preferencích, klidně můžeš souběžně procházet více sad naráz.


file-8978