file-9395

Sada pro dovednosti „Primární prevence ve škole i mimo školu“


file-9450
 • Cíl:
 • Nauč se žít svou roli.

 • Cílová skupina:
 • Křesťanský učitel, lektor, metodik nebo pracovník s mládeží.
 • Úroveň účastníka:
 • Není omezena. Je vhodné, aby si Kurzy dovedností prošli jak začátečníci ve službě mládeži působící na školách i ve sborech, tak zkušení služebníci, kteří by rádi zdokonalovali a sdíleli své postupy a modernizovali obsah, s nímž oslovují mladou generaci.
 • Vhodné pro dlouhodobě fungující i pro začínající křesťanské učitele, lektory, metodiky a pracovníky s mládeží. Podmínkou účasti je aktivní praxe při práci s mládeží buď ve škole, nebo v návazných aktivitách mimo školu. Zájemci o účast na kurzech Sady pro dovednostinejsou omezeni oborovým zaměřením. Účast na Sadě pro dovednostivřele doporučujeme i těm, kdo neplánují sami realizovat certifikované preventivní programy. Učitelé nebo lektoři jiných programů zde načerpají hodnotné know-how, které mohou snadno aplikovat do svých témat či vyučovacích hodin. Standardy kvality, metodická doporučení a nápady, práce se třídou (kolektivem), fígle z praxe… jsou široce uplatnitelné nejen při práci ve školách, ale i v rámci služby mládeži při návazné práci. Klíčovou hodnotou KURZŮ Školy pro Život je sdílení a spolupráce mezi školou a místními organizacemi – Most mezi školou a církví.

Rozsah Sady pro dovednostije minimálně 40 hodin, které jsou potvrzeny Osvědčením s akreditací MŠMT. Obsah Sady pro dovednostise skládá z 10 hodin zaměřených na nezbytnou teorii (T), dále 6 hodin věnovaných příkladům dobré praxe (PDP), 16 hodin tréninku dovedností (D) a 8 hodin sebezkušeností (S). V rámci Sady pro dovednostinejde jen o suchou teorii, ale i o sdílení trendů v této oblasti, získání specifických dovedností, osvojení kompetencí, navázání spolupráce s ostatními účastníky, předání zkušeností autorit v oboru apod.


 • Povinnou součástí Sady pro dovednostije absolvování Kurzy dovedností A a Kurzu dovedností B, které vedou zkušení odborníci Jan Molnár a Martin Stavjaník. Čeká na vás komplexní seznámení s celým procesem certifikovaného lektorování na školách. Krok za krokem od přípravy, přes vstup do školy až po závěrečnou evaluaci. Součástí je interaktivní úvod do práce s didaktickými technikami, ukázky „her“ a metodických postupů, praktický trénink lektorských dovedností. Kurzy dovedností začínají v 16:00 prvního dne konání úvodním blokem, následuje společná večeře a polo-formální společný večerní program, jehož cílem je sdílení účastníků, navázání profesních kontaktů a stmelení skupiny. Následující den se dopolední bloky věnují teorii a techničtějším částem programu a po společném obědě následuje praktičtější část, kdy si účastníci mohou vyzkoušet různé didaktické techniky, konec bývá v 16:00 druhého dne.

 • Volitelnou část Sady pro dovednostije možno absolvovat účastí konferencích Křesťan za katedrou, nebo na Odborných dnech, Soustředění lektorů (v září pořádá NMP), samostatných seminářích nebo formou e-learningu.

 • Nejbližší termíny povinných součástí Sady pro dovednosti:


- Kurz dovedností A v Praze – 12. až 13. 10. 2017

- Kurz dovedností B v Olomouci – 23. až 24. 11. 2017

 • Nejbližší termíny nepovinných součástí Sady pro dovednosti:

 • - Konference Křesťan za katedrou v Praze – 14. 10. 2017
 • - Odborný den Poselství křesťanských Vánoc v Ostravě – 24. 10. 2017


 • Výhled do budoucna – na jaro 2018 připravujeme Kurz dovedností C, kde bychom se více věnovali nácviku dovedností při práci se třídou, čtení dynamiky kolektivu a sebezkušenosti.

file-9431